31000-16-05-00-063-03-02, Thiết bị đo độ rung 31000-16-05-00-063-03-02, Đại lý chính hãng Bently Nevada Vietnam

Bently Nevada Vietnam

Code: 31000-16-05-00-063-03-02
31000 Proximity Probe Housings

Bently Nevada Vietnam

Code: 9200-01-05-10-00
Two-Wire Transducer