150-C108NBD, BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 150-C108NBD, Đại lý chính hãng Allen Bradley Vietnam

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 150-C108NBD, Đại lý chính hãng Allen Bradley Vietnam

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

150-C108NBD
MOTOR CONTROLLER