ZSA2B2G15CC1926, Nút nhấn Euchner ZSA2B2G15CC1926, Euchner Vietnam

ZSA2B2G15CC1926, Euchner ZSA2B2G15CC1926, Nút nhấn Euchner ZSA2B2G15CC1926, Euchner Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Euchner tại Việt Nam

Article: ZSA2B2G15CC1926
Order no.: 072870
ENABLING PUSHBUTTON

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

LFSSV/LFS832143000, Bộ điều khiển nhiệt độ Eurotherm LFSSV/LFS832143000, Eurotherm Vietnam

LFSSV/LFS832143000, Eurotherm LFSSV/LFS832143000, Bộ điều khiển nhiệt độ Eurotherm LFSSV/LFS832143000, Eurotherm Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Eurotherm tại Việt Nam

Code : LFSSV/LFS832143000
Temperature controller
LFSSV
MODEL (LFSSV) SERVO DUAL 4 DIGIT DSP
SERVO OUTPUTS (LFS8321) SERVO-RELAY
SERVO OPTIONS (4) RS485 (or 2 Logic Input)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO Version

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660