Veris Vietnam - Cảm biến lưu lượng Veris BGR-8220BR0005-1211

BGR-8220BR0005-1211, Veris BGR-8220BR0005-1211, Flow Sensor BGR-8220BR0005-1211, Veris Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Veris tại Việt Nam

Model: BGR-8220BR0005-1211
Flow Sensor
Meter, Std lmp, Insert, 3''+pipe, Brass, Freq
Note: U001-0001 has been replaced with P/N BGR-8220BR0005-1211

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Veris Vietnam - Cảm biến lưu lượng Veris U001-0001

U001-0001, Veris U001-0001, Flow Sensor U001-0001, Veris Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Veris tại Việt Nam

Model: BGR-8220BR0005-1211
Flow Sensor
Meter, Std lmp, Insert, 3''+pipe, Brass, Freq
Note: U001-0001 has been replaced with P/N BGR-8220BR0005-1211

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660