Veris Vietnam - Bộ phát tín hiệu lưu lượng Veris BGR-8310-00

BGR-8310-00, Veris BGR-8310-00, Flow Transmitter BGR-8310-00, Veris Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Veris tại Việt Nam

Model: BGR-8310-00
Flow Transmitter
Trans, Freq in, 4-20mA out, no enclosure
Note: U001-0013 has been replaced with P/N BGR-8310-00

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Veris Vietnam - Bộ phát tín hiệu lưu lượng Veris U001-0013

U001-0013, Veris U001-0013, Flow Transmitter U001-0013, Veris Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Veris tại Việt Nam

Model: BGR-8310-00
Flow Transmitter
Trans, Freq in, 4-20mA out, no enclosure
Note: U001-0013 has been replaced with P/N BGR-8310-00

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660