TV500L-110-5, Bộ chuyển đổi Martens TV500L-110-5, Martens Vietnam

TV500L-110-5, Martens TV500L-110-5, Bộ chuyển đổi Martens TV500L-110-5, Martens Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Martens tại Việt Nam

TV500L-110-5
Bộ chuyển đổi cách ly - (Đường đặc tính tăng)
Đầu vào: 0 / 4..20 mA và 0 / 2..10 V DC
Đầu ra: ± 20 mA và ± 10 V DC
Đường đặc tính: tăng
Điện áp cung cấp: 24V DC ± 15%

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

CVT500-0-0-5, Máy phát dòng điện và điện áp Martens CVT500-0-0-5, Martens Vietnam

CVT500-0-0-5, Martens CVT500-0-0-5, Máy phát dòng điện và điện áp Martens CVT500-0-0-5, Martens Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Martens tại Việt Nam

CVT500-0-0-5
Máy phát dòng điện và điện áp Điện áp
phụ: 24 V DC ± 15%

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660