TR Electronic Vietnam - Driver dùng cho động cơ TR Electronic MD-300-PB-C002

MD-300-PB-C002, TR Electronic MD-300-PB-C002, Intelligent Compact Drives MD-300-PB-C002, TR Electronic Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý TR Electronic tại Việt Nam

Code: 510-30001
Description: MD-300-PB-C002
Intelligent Compact Drives
Motor type RECM 375/4
Type EC motor
Nominal voltage 24VDC
Rated current 8A
Rated speed 54 rpm
Rated power output 126W
Operating mode S1
Ambient temperature 0..40°C
Reduction 40
drawing no. 04-415-119

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660