TKS932133000A0, Bộ điều khiển nhiệt độ ERO Electronics TKS932133000A0, ERO Electronics Vietnam

TKS932133000A0, ERO Electronics TKS932133000A0, Bộ điều khiển nhiệt độ ERO Electronics TKS932133000A0, ERO Electronics Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý ERO Electronics tại Việt Nam

Mã đã thay thế: 3208/VC/VH/RRRX/R/4CL/S/ENG/ENG/XXXX
3208
MODEL (3208)
Chức năng bộ điều khiển (VC) Bộ điều khiển van động cơ
Điện áp cung cấp (VH) 85-264 Vac
Tùy chọn đầu ra 1 2 3 ( RRRX) Relay Relay Relay
AA Relay (OP4) (Output 4) (R) Relay
Scheda opzioni (4CL) 2 dây RS485 Comms CT + Logic IPP
Bezel màu (S) Silver
Ngôn ngữ sản phẩm (ENG) Tiếng Anh
Ngôn ngữ hướng dẫn sử dụng (ENG) Tiếng Anh
Lưu ý:
 TKS932133000A0 hiện đã lỗi thời.
 Nó có thể được thay thế bằng 3208/VC/VH/RRRX/R/4CL/S/ENG/ENG/XXXX

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

RES-440-L/230VAC, Bộ điều khiển nhiệt độ Ropex RES-440-L/230VAC, Ropex Vietnam

RES-440-L/230VAC, Ropex RES-440-L/230VAC, Bộ điều khiển nhiệt độ Ropex RES-440-L/230VAC, Ropex Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Ropex tại Việt Nam

Ropex Resistron Res-440, RES-440-L, 744013 SN 552650 Temperature Control 08/2003 ... Baldor FD2A02TR-RN20 Flex Drive In: 230VAC 50/60Hz

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660