Thiết bị Bihl+Wiedemann Vietnam, BWU2234, BWU2535, BWU1412, BWU1703, BWU1345 giá tốt

bwu1345-mo-dun-dau-vao-tuong-tu-asi-bwu1345-bihl-wiedemann-vietnam.pngBWU2234bwu1703-thiet-bi-asi-3-profibus-gateway-bwu1703-bihl-wiedemann-vietnam.png

BWU2234, Thiết bị PROFIBUS Gateway BWU2234, Bihl+Wiedemann Vietnam

BWU2535, Cổng ASi-3 PROFIBUS tích hợp Màn hình an toàn BWU2535, Bihl+Wiedemann Vietnam

BWU1412, Mô-đun đầu ra tương tự ASi BWU1412, Bihl+Wiedemann Vietnam

BWU1703, Thiết bị ASi-3 PROFIBUS Gateway BWU1703, Bihl+Wiedemann Vietnam

BWU1345, Mô-đun đầu vào tương tự ASi BWU1345, Bihl+Wiedemann Vietnam

100% Germany / Turkey Origin 

Bihl+wiedemann Vietnam

Model:  BWU1345
ASi Analog Input Module, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V)

100% Germany / Turkey Origin 

Bihl+wiedemann Vietnam

Model:  BWU1897
ASi Analog Input Module, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V)
*Mã được đề xuất thay thế cho BWU1345 nếu là dự án mới

100% Germany / Turkey Origin 

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1703
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters

100% Germany / Turkey Origin 

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2545
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
*Mã được đề xuất thay thế cho BWU1703 nếu là dự án mới

100% Germany / Turkey Origin 

Bihl+wiedemann Vietnam

Model:  BWU1412
ASi Analog Output Module, IP20, 2AO (0...20mA/0...10V)

100% Germany / Turkey Origin 

Bihl+wiedemann Vietnam

Model:  BWU2535
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters

100% Germany / Turkey Origin 

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2234
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters

100% Germany / Turkey Origin 

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2546
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi-3 masters
*Mã được đề xuất thay thế cho BWU22343 nếu là dự án mới