ST5484E-121-0132-00, Cảm biến rung Metrix ST5484E-121-0132-00, Metrix Vietnam

ST5484E-121-0132-00, Metrix ST5484E-121-0132-00, Cảm biến rung Metrix ST5484E-121-0132-00, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

ST5484E-121-0132-00 Vibration Sensor
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

ST5484E-121-0032-00, Cảm biến rung Metrix ST5484E-121-0032-00, Metrix Vietnam

ST5484E-121-0032-00, Metrix ST5484E-121-0032-00, Cảm biến rung Metrix ST5484E-121-0032-00, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

ST5484E-121-0032-00 Vibration Sensor
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660