SMT 6001 SG 5, Bộ cảm biến từ xa Telco Sensor SMT 6001 SG 5, Telco Sensor Vietnam

SMT 6001 SG 5, Telco Sensor SMT 6001 SG 5, Bộ cảm biến từ xa Telco Sensor SMT 6001 SG 5, Telco Sensor Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Telco Sensor tại Việt Nam

P/N: SMT 6001 SG 5
Remote Sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

10F-12-M201-M511, Công tắc CẢM BIẾN ÁP SUẤT United Electric 10F-12-M201-M511, United Electric Vietnam

10F-12-M201-M511, United Electric 10F-12-M201-M511, Công tắc CẢM BIẾN ÁP SUẤT United Electric 10F-12-M201-M511, United Electric Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý United Electric tại Việt Nam

Model: 10F-12-M201-M511* Pressure SENSOR
Pressure SENSOR Switch
*FACTORY SET POINT REQUIRED AT TIME OF ORDER

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660