RES-440-L/230VAC, Bộ điều khiển nhiệt độ Ropex RES-440-L/230VAC, Ropex Vietnam

RES-440-L/230VAC, Ropex RES-440-L/230VAC, Bộ điều khiển nhiệt độ Ropex RES-440-L/230VAC, Ropex Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Ropex tại Việt Nam

Ropex Resistron Res-440, RES-440-L, 744013 SN 552650 Temperature Control 08/2003 ... Baldor FD2A02TR-RN20 Flex Drive In: 230VAC 50/60Hz

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

BAE0002, Bộ nguồn BALLUFF BAE0002, BALLUFF Vietnam

BAE0002, BALLUFF BAE0002, Bộ nguồn BALLUFF BAE0002, BALLUFF Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý BALLUFF tại Việt Nam

Bộ nguồn BALLUFF BAE0002 BAE PS-XA-1W-24-100-004 115 / 230V-AC 10A 24V-DC 240W

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660