Raytek Vietnam - Cảm biến hồng ngoại Raytek RAYMI310G5SCB3

RAYMI310G5SCB3, Raytek RAYMI310G5SCB3, Infrared Temperature Sensor RAYMI310G5SCB3, Raytek Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Raytek tại Việt Nam

RAYMI310G5SCB3
Infrared Temperature Sensor
250 to 1650°C, 5 µm, D:S 10:1, 130 ms, 3 m cable

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Raytek Vietnam - Cảm biến hồng ngoại Raytek RAYGPRCFW

RAYGPRCFW, Raytek RAYGPRCFW, Infrared Temperature Sensor RAYGPRCFW, Raytek Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Raytek tại Việt Nam

RAYGPRCFW
Infrared Temperature Sensors
GPR Close Focus sensing head with 8 - 14 micron spectral response, 3mm (.1") spot size at 76mm (3") distance
Air/Water Coolable housing includes air purge collar

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

BARTEC Vietnam - Đèn chiếu sáng BARTEC EVAC301-150HPNA

EVAC301-150HPNA, BARTEC EVAC301-150HPNA, LIGHTING FIXTURES EVAC301-150HPNA, BARTEC Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý BARTEC tại Việt Nam

EVAC301-150HPNA
LIGHTING FIXTURES
MARINE GRADE COPPER FREE ALUMINIUM LIGHTING FIXTURE HIGH PRESSURE SODIUM 150W 230 V 50 Hz Ex-d IIC T4 IP66

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

BARTEC Vietnam - Đèn chiếu sáng BARTEC EVAC301-250HPNA

EVAC301-250HPNA, BARTEC EVAC301-250HPNA, LIGHTING FIXTURES EVAC301-250HPNA, BARTEC Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý BARTEC tại Việt Nam

EVAC301-250HPNA
LIGHTING FIXTURES
EVAC301-250HPNA MARINE GRADE COPPER FREE ALUMINIUM LIGHTING FIXTURE HIGH PRESSURE SODIUM 250W 230 V 50 Hz Ex-d IIC T3 IP66

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

BARTEC Vietnam - Đèn chiếu sáng BARTEC EXL08ESA-3

EXL08ESA-3, BARTEC EXL08ESA-3, LIGHTING FIXTURES EXL08ESA-3, BARTEC Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý BARTEC tại Việt Nam

EXL08ESA-3
LIGHTING FIXTURES
MARINE GRADE COPPER FREE ALUMINIUM EMERGENCY LIGHTING FIXTURE FLUO 8W Ex-d IIB T6 IP66

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

EUCHNER Vietnam - Cảm biến an toàn EUCHNER CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906

CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906, EUCHNER CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906, safety sensor CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906, EUCHNER Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý EUCHNER tại Việt Nam

Article: CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 safety sensor
Order no.: 110906
 Non-contact safety sensor switch

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

EUCHNER Vietnam - Thiết bị truyền động EUCHNER CET-A-BWK-50X

CET-A-BWK-50X, EUCHNER CET-A-BWK-50X, ACTUATOR CET-A-BWK-50X, EUCHNER Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý EUCHNER tại Việt Nam

Article: CET-A-BWK-50X
Order no.: 096327
ACTUATOR

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

EUCHNER Vietnam - Cảm biến an toàn EUCHNER CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-113965

CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-113965, EUCHNER CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-113965, safety sensor CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-113965, EUCHNER Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý EUCHNER tại Việt Nam

Article: CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-113965 SAFETY SENSOR
Order no.: 113965
SAFETY SENSOR SWITCH

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

EUCHNER Vietnam - Cảm biến an toàn EUCHNER CTM-LBI-BR-U-AZ-SA-161638

CTM-LBI-BR-U-AZ-SA-161638, EUCHNER CTM-LBI-BR-U-AZ-SA-161638, safety sensor CTM-LBI-BR-U-AZ-SA-161638, EUCHNER Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý EUCHNER tại Việt Nam

Article: CTM-LBI-BR-U-AZ-SA-161638 SAFETY SENSOR
Order no.: 161638
SAFETY SENSOR SWITCH UNICODE

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

EUCHNER Vietnam - Thiết bị truyền động EUCHNER A-B-A1-A1-161642

A-B-A1-A1-161642, EUCHNER A-B-A1-A1-161642, ACTUATOR A-B-A1-A1-161642, EUCHNER Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý EUCHNER tại Việt Nam

Article: A-B-A1-A1-161642
Order no.: 161642
ACTUATOR

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Gefran Vietnam - Cảm biến áp suất Gefran MD1-5-M-B05C-1-4-D

MD1-5-M-B05C-1-4-D, Gefran MD1-5-M-B05C-1-4-D, MELT SENSOR MD1-5-M-B05C-1-4-D, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

MD1-5-M-B05C-1-4-D 2130X004X00
MELT SENSOR
F080348

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Gefran Vietnam - Cảm biến áp suất Gefran F080348

F080348, Gefran F080348, MELT SENSOR F080348, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

MD1-5-M-B05C-1-4-D 2130X004X00
MELT SENSOR
F080348

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Gefran Vietnam - Bộ điều khiển nhiệt độ - áp suất Gefran 2400-0-W-4R-0-0

2400-0-W-4R-0-0, Gefran 2400-0-W-4R-0-0, 2400 Series 2400-0-W-4R-0-0, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

F035857
2400-0-W-4R-0-0
 Gefran Digital Panel Meters, 2400 Series

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Gefran Vietnam - Bộ điều khiển nhiệt độ - áp suất Gefran F035857

F035857, Gefran F035857, 2400 Series F035857, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

F035857
2400-0-W-4R-0-0
 Gefran Digital Panel Meters, 2400 Series

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660