Pilz Vietnam - Cảm biến lưới ánh sáng Pilz PSEN op4H-A-30-090/1 631024

PSEN op4H-A-30-090/1 631024, Pilz PSEN op4H-A-30-090/1 631024, Light curtain PSEN op4H-A-30-090/1 631024, Pilz Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Pilz tại Việt Nam

Code: 631024 curtain sensor
Description: PSEN op4H-A-30-090/1
Safety light guard/ COUNTER sensor
Thêm vào giỏ hàng
Hotline: TUẤN 0357.988.660