MLC500T20-900, Cảm biến an toàn Leuze MLC500T20-900, Leuze Vietnam

MLC500T20-900, Leuze MLC500T20-900, Cảm biến an toàn Leuze MLC500T20-900, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

Code: MLC500T20-900 Curtain Sensor
MLC series safety light curtain transmitter Type 4 20mm resolution 900mm protective height. 15 meter range. M12 5-pin connection 24VDC.
Note: Alternative sets to SD2R20-900+SD2T20-900

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

ST5484E-121-0132-00, Cảm biến rung Metrix ST5484E-121-0132-00, Metrix Vietnam

ST5484E-121-0132-00, Metrix ST5484E-121-0132-00, Cảm biến rung Metrix ST5484E-121-0132-00, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

ST5484E-121-0132-00 Vibration Sensor
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660