Metrix Vietnam - Cảm biến tiệm cận Metrix MX2030-05-002-012-05-05

MX2030-05-002-012-05-05, Metrix MX2030-05-002-012-05-05, Prox. Probe MX2030-05-002-012-05-05, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

MX2030-05-002-012-05-05
Prox. Probe
Reverse Mount Prox. Probe, 3/8"-24 threads, 0.5 length

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Metrix Vietnam - Cáp mở rộng Metrix MX2031-045-00-05

MX2031-045-00-05, Metrix MX2031-045-00-05, Extension Cable MX2031-045-00-05, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

MX2030-05-002-012-05-05
Extension Cable - 4.5 m length (5 m system), no armor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Metrix Vietnam - Cảm biến rung Metrix ST5484E-121-1780-00

ST5484E-121-1780-00, Metrix ST5484E-121-1780-00, Vibration Sensor ST5484E-121-1780-00, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

 ST5484E-121-1780-00 Vibration Sensor
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Metrix Vietnam - Cảm biến rung Metrix ST5484E-151-1780-00

ST5484E-151-1780-00, Metrix ST5484E-151-1780-00, Vibration Sensor ST5484E-151-1780-00, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

 ST5484E-151-1780-00 Vibration Sensor
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Metrix Vietnam - Cảm biến rung Metrix ST5484E-153-3080-00

ST5484E-153-3080-00, Metrix ST5484E-153-3080-00, Vibration Sensor ST5484E-153-3080-00, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

ST5484E-153-3080-00 Vibration Sensor
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660