Metrix Vietnam - Cảm biến rung Metrix ST5484E-153-3080-00

ST5484E-153-3080-00, Metrix ST5484E-153-3080-00, Vibration Sensor ST5484E-153-3080-00, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

ST5484E-153-3080-00 Vibration Sensor
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Metrix Vietnam - Cảm biến rung Metrix 5550-422-041

5550-422-041, Metrix 5550-422-041, Vibration Sensor 5550-422-041, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

5550-422-041 Vibration Sensor
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660