Metrix Vietnam - Cảm biến rung Metrix 5550-422-041

5550-422-041, Metrix 5550-422-041, Vibration Sensor 5550-422-041, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

5550-422-041 Vibration Sensor
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered (Base Model)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Metrix Vietnam - Cảm biến tiệm cận Metrix MX2034-11-01-05-05-03-362-01

MX2034-11-01-05-05-03-362-01, Metrix MX2034-11-01-05-05-03-362-01, Proximity Sensor MX2034-11-01-05-05-03-362-01, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

MX2034-11-01-05-05-03-362-01 Proximity Sensor
 DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter, Material Calibration AISI-SAE 4140 CrMo Steel

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660