LFSSV/LFS832143000, Bộ điều khiển nhiệt độ Eurotherm LFSSV/LFS832143000, Eurotherm Vietnam

LFSSV/LFS832143000, Eurotherm LFSSV/LFS832143000, Bộ điều khiển nhiệt độ Eurotherm LFSSV/LFS832143000, Eurotherm Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Eurotherm tại Việt Nam

Code : LFSSV/LFS832143000
Temperature controller
LFSSV
MODEL (LFSSV) SERVO DUAL 4 DIGIT DSP
SERVO OUTPUTS (LFS8321) SERVO-RELAY
SERVO OPTIONS (4) RS485 (or 2 Logic Input)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO Version

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

D501-LN, Máy quét Exergen D501-LN, Exergen Vietnam

D501-LN, Exergen D501-LN, Máy quét Exergen D501-LN, Exergen Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Exergen tại Việt Nam

Model: D501-LN
P/N: 103600
Scanner

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660