Leuze Vietnam - Hệ thống định vị mã vạch Leuze BPS 348i SM 100 D 50124982

BPS 348i SM 100 D 50124982, Leuze BPS 348i SM 100 D 50124982, Bar code positioning system BPS 348i SM 100 D 50124982, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

Code: BPS 348i SM 100 D
Part no: 50124982
Bar code positioning system, Working range 50 ... 170mm, Lateral beam exit, Measurement range 0 ... 10,000,000mm, 18-30VDC, PROFINET, Diecast aluminum housing, -5 ... 50 °C, IP65, LED, Monochromatic graphic display, 128 x 32 pixels

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660