J400K-456, Cảm biến áp suất United Electric J400K-456, United Electric Vietnam

J400K-456, United Electric J400K-456, Cảm biến áp suất United Electric J400K-456, United Electric Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý United Electric tại Việt Nam

Model: J400K-456
Differential Pressure SENSOR

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

12SHDN8A, Cảm biến áp suất United Electric 12SHDN8A, United Electric Vietnam

12SHDN8A, United Electric 12SHDN8A, Cảm biến áp suất United Electric 12SHDN8A, United Electric Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý United Electric tại Việt Nam

Model: 12SHDN8A
Pressure SENSOR

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660