IRT-021-K, Cảm biến cháy nổ IRT Korea IRT-021-K, IRT Korea Vietnam

IRT-021-K, IRT Korea IRT-021-K, Cảm biến cháy nổ IRT Korea IRT-021-K, IRT Korea Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý IRT Korea tại Việt Nam

Model: IRT-021-K
Flame Detector
(Explosion-proof type, Viewing angle 90°
detection distance 50m)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

IRT-420-K, Cảm biến cháy nổ IRT Korea IRT-420-K, IRT Korea Vietnam

IRT-420-K, IRT Korea IRT-420-K, Cảm biến cháy nổ IRT Korea IRT-420-K, IRT Korea Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý IRT Korea tại Việt Nam

Model: IRT-420-K
Flame Detector
(Explosion-proof type, Viewing angle 180°
detection distance 100m)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660