ioLogik 2542-HSPA-T, Mô-đun IO MOXA ioLogik 2542-HSPA-T, MOXA Vietnam

ioLogik 2542-HSPA-T, MOXA ioLogik 2542-HSPA-T, Mô-đun IO MOXA ioLogik 2542-HSPA-T, MOXA Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MOXA tại Việt Nam

Model: ioLogik 2542-HSPA-T
Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs, -40 to 75°C
(replace for ioLogik W5340-T - obsolute)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

ioLogik W5340-T, Mô-đun IO MOXA ioLogik W5340-T, MOXA Vietnam

ioLogik W5340-T, MOXA ioLogik W5340-T, Mô-đun IO MOXA ioLogik W5340-T, MOXA Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MOXA tại Việt Nam

Model: ioLogik 2542-HSPA-T
Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs, -40 to 75°C
(replace for ioLogik W5340-T - obsolute)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660