HRT 96M/P-1630-800-41, Cảm biến khuếch tán Leuze HRT 96M/P-1630-800-41, Leuze Vietnam

HRT 96M/P-1630-800-41, Leuze HRT 96M/P-1630-800-41, Cảm biến khuếch tán Leuze HRT 96M/P-1630-800-41, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

Code: HRT 96M/P-1630-800-41
Part no: 50080047
Diffuse sensor with background suppression, Operating range limit, white 90% 0.1...1.2m, LED, Red, M12 4pin connector, 10-30VDC, 1x PNP Light switching + 1x PNP Dark switching, 300Hz, Metal housing+Glas lens, Multiturn potentiometer, IP67,
-40 ... 55 °C

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

50080047, Cảm biến khuếch tán Leuze 50080047, Leuze Vietnam

50080047, Leuze 50080047, Cảm biến khuếch tán Leuze 50080047, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

Code: HRT 96M/P-1630-800-41
Part no: 50080047
Diffuse sensor with background suppression, Operating range limit, white 90% 0.1...1.2m, LED, Red, M12 4pin connector, 10-30VDC, 1x PNP Light switching + 1x PNP Dark switching, 300Hz, Metal housing+Glas lens, Multiturn potentiometer, IP67,
-40 ... 55 °C

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660