Honsberg Vietnam - Cảm biến lưu lượng Honsberg FW1-020GP011

FW1-020GP011, Honsberg FW1-020GP011, Flow Sensor FW1-020GP011, Honsberg Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Honsberg tại Việt Nam

Code: FW1-020GP011 Flow Sensor
Flow Switch w/o Option
Flow Switch without option
Nominal width: DN 20 - G ¾
Connect type: Female thread
Connect material: POM
Switching range H2O for horizontal inwards flow: 1 - 11 l/min

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Honsberg Vietnam - Cảm biến lưu lượng Honsberg HD1K-015GK010

HD1K-015GK010, Honsberg HD1K-015GK010, Flow Sensor HD1K-015GK010, Honsberg Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Honsberg tại Việt Nam

ode: HD1K-015GK010 Flow Sensor
Flow Switch
Standard Construction
Nominal width: DN 15 - G ½
Female thread
Connection material: Stainless steel
 HD1K - Switching range H2O for horizontal inwards flow: 1,0 - 10 l/min

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660