HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Vaisala HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Vaisala Vietnam

HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Vaisala HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Vaisala HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Vaisala Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Vaisala tại Việt Nam

HMT330 – 3G0A001BCAC100A01AACAA1. Humidity(RH) & Temperature(T) Transmitter for. General Use c/w. - 10 m Cable Length, +80°C. - No Display

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline/Zalo: TUẤN 0357.988.660