HMP155 A4JB12A0A1A1B2A, Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm Vaisala HMP155 A4JB12A0A1A1B2A, Vaisala Vietnam

HMP155 A4JB12A0A1A1B2A, Vaisala HMP155 A4JB12A0A1A1B2A, Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm Vaisala HMP155 A4JB12A0A1A1B2A, Vaisala Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Vaisala tại Việt Nam

HMP155 A4JB12A0A1A1B2A
Độ ẩm + Nhiệt độ Đầu dò khí tượng
Loại: Đầu ra điện áp 2 x (RS458 để sử dụng dịch vụ)
 Đầu ra tương tự (CH1 + CH2) Đầu ra 0 ... 10V
Ch1: T (-80 ... + 60´C)
Ch2: RH (0 ... 100% RH)
Đơn vị
đo Độ ẩm Loại cảm biến: H180R + PT100
Không sưởi ấm
Không hóa chất
Bảo vệ cảm biến: Bao gồm bộ lọc PTFE thiêu kết. Cáp đầu dò O-ring
Chiều dài: 3,5 m (với đầu nối 8 chân M12)
Không có đầu dò nhiệt độ bổ sung
Hiệu chuẩn RH & T ở nhiệt độ phòng
Cáp kết nối PC (USB)
Phần lắp đặt đầu dò chữ T bổ sung cho DTR502 Chỉ
dành cho sản xuất: Mặc định

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

HEW3VSTA, Cảm biến độ ẩm tường Veris HEW3VSTA, Veris Vietnam

HEW3VSTA, Veris HEW3VSTA, Cảm biến độ ẩm tường Veris HEW3VSTA, Veris Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Veris tại Việt Nam

Mô hình: Cảm biến độ ẩm tường HEW3VSTA
RH / T, Tiết kiệm, Tường, 3%, 0-10

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660