Higen Vietnam - Động cơ ba pha 45kW Higen KMI-60HQ6

KMI-60HQ6, Higen KMI-60HQ6, Three phase induction motor KMI-60HQ6, Higen Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Higen tại Việt Nam

Model:  KMI-75HQ1
Three phase induction motor
55kW
Model:  KMI-60HQ6
Three phase induction motor
45kW

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660