HEW3VSTA, Cảm biến độ ẩm tường Veris HEW3VSTA, Veris Vietnam

HEW3VSTA, Veris HEW3VSTA, Cảm biến độ ẩm tường Veris HEW3VSTA, Veris Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Veris tại Việt Nam

Mô hình: Cảm biến độ ẩm tường HEW3VSTA
RH / T, Tiết kiệm, Tường, 3%, 0-10

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660