GREYSTONE Vietnam - Cảm biến nhiệt độ GREYSTONE TSAPA24E

TSAPA24E, GREYSTONE TSAPA24E, Temperature Sensor TSAPA24E, GREYSTONE Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý GREYSTONE tại Việt Nam

Model: TSAPA24E
Temperature Sensor, All Purpose Duct/Immersion, ABS enclosure with hinged and gasketed cover,
 10,000 Ohm, type 2, NTC thermistor, +/-0.2 C, 300 mm (12")

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

GREYSTONE Vietnam - Cảm biến độ ẩm GREYSTONE HSDTA324

HSDTA324, GREYSTONE HSDTA324, Duct Humidity Transmitter HSDTA324, GREYSTONE Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý GREYSTONE tại Việt Nam

Model: HSDTA324
Duct Humidity Transmitter, ABS enclosure with hinged and gasketed cover, 3%, 10,000 Ohm, Type 2,
NTC Thermistor, +/-0.2¦C

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660