Gefran Vietnam - Cảm biến áp suất Gefran F080348

F080348, Gefran F080348, MELT SENSOR F080348, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

MD1-5-M-B05C-1-4-D 2130X004X00
MELT SENSOR
F080348

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Gefran Vietnam - Bộ điều khiển nhiệt độ - áp suất Gefran 2400-0-W-4R-0-0

2400-0-W-4R-0-0, Gefran 2400-0-W-4R-0-0, 2400 Series 2400-0-W-4R-0-0, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

F035857
2400-0-W-4R-0-0
 Gefran Digital Panel Meters, 2400 Series

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660