FT318BI.3/2N, Cảm biến khuếch tán Leuze FT318BI.3/2N, Leuze Vietnam

FT318BI.3/2N, Leuze FT318BI.3/2N, Cảm biến khuếch tán Leuze FT318BI.3/2N, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

Code: FT318BI.3/2N
Energetic diffuse sensor, Operating range, white 90%0.001 ... 0.215 m, LED, Infrared, 10-30VDC, NPN Light switching + Dark switching, 2M cable, Plastic housing, Teach button, -40 ... 60 °C, IP67

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559, Cảm biến an toàn Euchner MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559, Euchner Vietnam

MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559, Euchner MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559, Cảm biến an toàn Euchner MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559, Euchner Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Euchner tại Việt Nam

Article: MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559 Safety Sensor
Order no.: 161559
 SAFETY SENSOR UNICODE

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660