FT-3220-13111-2121-101, Đồng hồ đo lưu lượng Onicon FT-3220-13111-2121-101, Onicon Vietnam

FT-3220-13111-2121-101, Onicon FT-3220-13111-2121-101, Đồng hồ đo lưu lượng Onicon FT-3220-13111-2121-101, Onicon Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Onicon tại Việt Nam

Mã: FT-3220-13111-2121-101
Đồng hồ đo lưu lượng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

F-11XX-11-00-3229, Đồng hồ đo lưu lượng Onicon F-11XX-11-00-3229, Onicon Vietnam

F-11XX-11-00-3229, Onicon F-11XX-11-00-3229, Đồng hồ đo lưu lượng Onicon F-11XX-11-00-3229, Onicon Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Onicon tại Việt Nam

Mã: F-11XX-11-00-3229
Đồng hồ đo lưu lượng
75 hoặc 1 kích thước dòng "75 hoặc 1" với đầu ra xung tần số, tương tự iso và tỷ lệ, thân đồng mạ, vỏ bọc NEMA 4 và cáp PVC 10 '.
 Tua bin đơn, đồng hồ đo lưu lượng dòng chảy phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng CHW và HHW.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660