FDS303, Cảm biến ngọn lửa Micropack FDS303, Micropack Vietnam

FDS303, Micropack FDS303, Cảm biến ngọn lửa Micropack FDS303, Micropack Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Micropack tại Việt Nam

Part no: 2200.0021.11 Flame SENSOR
FDS303
Multi Spectrum IR Flame Detector 2 x M20 Entry 316 SS

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

2200.0021.11, Cảm biến ngọn lửa Micropack 2200.0021.11, Micropack Vietnam

2200.0021.11, Micropack 2200.0021.11, Cảm biến ngọn lửa Micropack 2200.0021.11, Micropack Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Micropack tại Việt Nam

Part no: 2200.0021.11 Flame SENSOR
FDS303
Multi Spectrum IR Flame Detector 2 x M20 Entry 316 SS

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660