F-11XX-11-00-3229, Đồng hồ đo lưu lượng Onicon F-11XX-11-00-3229, Onicon Vietnam

F-11XX-11-00-3229, Onicon F-11XX-11-00-3229, Đồng hồ đo lưu lượng Onicon F-11XX-11-00-3229, Onicon Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Onicon tại Việt Nam

Mã: F-11XX-11-00-3229
Đồng hồ đo lưu lượng
75 hoặc 1 kích thước dòng "75 hoặc 1" với đầu ra xung tần số, tương tự iso và tỷ lệ, thân đồng mạ, vỏ bọc NEMA 4 và cáp PVC 10 '.
 Tua bin đơn, đồng hồ đo lưu lượng dòng chảy phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng CHW và HHW.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

F-1100-10-XX-122X, Đồng hồ đo lưu lượng Onicon F-1100-10-XX-122X, Onicon Vietnam

F-1100-10-XX-122X, Onicon F-1100-10-XX-122X, Đồng hồ đo lưu lượng Onicon F-1100-10-XX-122X, Onicon Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Onicon tại Việt Nam

Model: F-1100-10-XX-122X
Đồng hồ đo lưu lượng
1.25 - 72 "
Đồng hồ đo lưu lượng chèn tuabin đơn với đầu ra xung tần số, tương tự và tỷ lệ, thân đồng mạ, vỏ bọc NEMA 4 và cáp PVC 10 '.
Đồng hồ đo lưu lượng tuabin đơn phù hợp với sử dụng trong các ứng dụng CHW và HHW. Mã hóa hoàn chỉnh dựa trên phạm vi kích thước ống, vật liệu ống và nhiệt độ chất lỏng.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660