F-1100-10-XX-122X, Đồng hồ đo lưu lượng Onicon F-1100-10-XX-122X, Onicon Vietnam

F-1100-10-XX-122X, Onicon F-1100-10-XX-122X, Đồng hồ đo lưu lượng Onicon F-1100-10-XX-122X, Onicon Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Onicon tại Việt Nam

Model: F-1100-10-XX-122X
Đồng hồ đo lưu lượng
1.25 - 72 "
Đồng hồ đo lưu lượng chèn tuabin đơn với đầu ra xung tần số, tương tự và tỷ lệ, thân đồng mạ, vỏ bọc NEMA 4 và cáp PVC 10 '.
Đồng hồ đo lưu lượng tuabin đơn phù hợp với sử dụng trong các ứng dụng CHW và HHW. Mã hóa hoàn chỉnh dựa trên phạm vi kích thước ống, vật liệu ống và nhiệt độ chất lỏng.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

570004, Hệ thống cổng CẢM BIẾN an toàn Pilz 570004, Pilz Vietnam

570004, Pilz 570004, Hệ thống cổng CẢM BIẾN an toàn Pilz 570004, Pilz Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Pilz tại Việt Nam

Code: 570004 Safety SENSOR
Description: PSEN me1M / 1AS
Safety SENSING gate system

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660