DDLS 508 120.0, Bộ truyền dữ liệu quang Leuze DDLS 508 120.0, Leuze Vietnam

DDLS 508 120.0, Leuze DDLS 508 120.0, Bộ truyền dữ liệu quang Leuze DDLS 508 120.0, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

Code: DDLS 508 120.0
Optical data transmission, Working range100 ... 120,000 mm, Laser, Infrared, 18-30VDC, Ethernet, -5 ... 50 °C, IP65

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

F5000-001, Mô-đun điều khiển Markload System F5000-001, Markload System Vietnam

F5000-001, Markload System F5000-001, Mô-đun điều khiển Markload System F5000-001, Markload System Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Markload System tại Việt Nam

F5000-001
Display /Control Module for Crane Titan 5400HC
Mfr: Markload; F5000-001 Display /Control
Module (S/N: 12817-00) with required Power
Option P/N F4035-011 AC and relay option
F5037-240. For Crane: Titan 5400HC
Sn: 188-8150-100E

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660