Canneed-SST-KPET, Máy cắt phôi Canneed Canneed-SST-KPET, Canneed Vietnam

Canneed-SST-KPET, Canneed Canneed-SST-KPET, Máy cắt phôi Canneed Canneed-SST-KPET, Canneed Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Canneed tại Việt Nam

Code: Canneed-SST-KPET
Preform Cutter
PCT-100

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660