BTL7-S577-M0150-P-KA15, Cảm biến từ trường Balluff BTL7-S577-M0150-P-KA15, Balluff Vietnam

BTL7-S577-M0150-P-KA15, Balluff BTL7-S577-M0150-P-KA15, Cảm biến từ trường Balluff BTL7-S577-M0150-P-KA15, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BTL2MLU
BTL7-S577-M0150-P-KA15
Magnetostrictive Sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

MS3707-D-AA/K/JP, Mô-đun tín hiệu MTT MS3707-D-AA/K/JP, MTT Vietnam

MS3707-D-AA/K/JP, MTT MS3707-D-AA/K/JP, Mô-đun tín hiệu MTT MS3707-D-AA/K/JP, MTT Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MTT tại Việt Nam

Model: MS3707-D-AA/K/JP
Slim Plug-in Distributor
with Isolated Dual Output
Power supply: 24V DC
Input: 4 to 20mA DC from 2 wire transmitters.
Output 1: 4 to 20mA DC
Output 2: 4 to 20mA DC

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660