BTL0324, Cảm biến vị trí Balluff BTL0324, Balluff Vietnam

BTL0324, Balluff BTL0324, Cảm biến vị trí Balluff BTL0324, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BTL0324 ( BTL5-E10-M0150-P-S32 ) - Cảm biến vị trí tuyến tính với thiết kế biên dạng là hệ thống đo lường tuyệt đối và không tiếp xúc để phát hiện chính xác

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

bk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Cảm biến phát hiện tấm đôi Microsonic bk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Microsonic Vietnam

bk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Microsonic bk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Cảm biến phát hiện tấm đôi Microsonic bk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Microsonic Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Microsonic tại Việt Nam

bk+4/Empf/M12/3BEE/M18 | bộ cảm biến hai tấm thu | phát hiện đáng tin cậy các tờ đơn và tờ kép

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660