Bộ mã hóa vòng quay DYNAPAR - DYNAPAR Vietnam

GIỚI THIỆU DYNAPAR Vietnam

DYNAPAR  là nhà cung cấp hàng đầu các dòng sản phẩm mã hóa, bộ phân giải và các loại phụ kiện điều khiển chuyển động trong công nghiệp. Với 50 năm kinh nghiệm, Dynapar đã sở hữu 4 thương hiệu DYNAPAR , NorthStar , Harowe , Hengsteler  chuyên cung cấp các giải pháp hệ thống tùy chỉnh, sáng tạo cho hầu hết mọi ứng dụng hạng nặng, công nghiệp, servo, hạng nhẹ.

Ứng dụng của sản phẩm vào các ngành công nghiệp

 • Đo tốc độ băng tải
 • Đo tốc độ với bộ mã hóa
 • Đo khỏang cách tuyến tính
 • Đo lường vị trí

Dynapar cung cấp dòng sản phẩm bộ mã hóa

 • Bộ mã hóa khu vực nguy hiểm
 • Bộ mã hóa thu nhỏ
 • Bộ mã hóa trục
 • Bộ mã hóa trục rỗng
 • Bộ mã hóa quay từ tính
 • Bộ mã hóa quang học
 • Bộ mã hóa tương đối
 • Bộ mã hóa tuyệt dối
 • Bộ mã hóa quay
 • Bộ mã hóa giao thức Ethernet

Dòng sản phẩm bộ mã hóa và bộ phân giải của Dynapar là một phần không thể thiếu của một số ngành công nghiệp hiện nay. Chúng tôi có thể thiết kế các giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu ứng dụng cụ thể của khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp như Y tế, Dầu khí, Hàng không vũ trụ, Bao bì, Robot, Giấy và Thép...  

 

Sản phẩm của Dynapar Vietnam

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type 60 Rotopulser size 35

Order code: 62AAEF0001A0 , 63AAEF0001A0 ….

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type Series 60P 56 C-Face Rotopulser

Order code: 62PMDF0001A0, 62PMEF0001A0…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type AG25 Heavy Duty Rate Sensor

Order code: AG25 0180HNAA10 , AG25 0180HNAA1P…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type DWD38 Harsh Duty Optical Encoder

Order code: DWD38 00150000, DWD38 00150001 , DWD38 00320000…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type E12 Miniature Encoder

Order code: E12 02500000, E12 0256 0000

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type E14 Miniature Encoder

Order code: E14 010000000, E14 02000000...

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type E14 Integrated Coupling Miniature Encoder

Order code: E14 01000A000 , E14 02000A002…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type E23 Compact Encoder

E23 00010400, E23 00500400…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type E9 Miniature Encoder

Order code: E9 0100 1.5000, E9 0100 1.5020…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type EC23 High Resolution Compact Encoder

Order code: EC23 30000400, EC23 30000600..

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type EN42 Zone 1 Hollow-Shaft Encoder

Order code: EN42 001580000 , EN42 010080000…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type EN44 Zone 1 Hub-shaft Encoder

Order code: EN44 1024A00, EN44 1024A10…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type F10 Size 10 Servo Motor Encoder

Order code: F10 1024/00340, F10 2048/00340…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type F14 Servo Motor Encoder 1.5" OD

Order code: F14 0360/0 0002 , F14 1000/0 0002…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type F15 Size 15 Servo Motor Encoder

Order code: F15 2048/0 0310 , F15 1024/0 0310…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type F18 Servo Motor Encoder 2" OD

Order code: F18 2000/6 0E3Z, F18 1024/8 0E3K…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type H20 Rugged Shafted Encoder

Order code: H21 0005100000PS , H23 0400100000PS …

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type H20HS Hub-Shafted Encoder

Order code: H21 0005C22020PS , H21 0020 C22020PS…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type H42 Shafted Encoder

Order code: H42 0012, H42 0060 …

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type H56 Heavy Duty Encoder

Order code: H56 00021302 …

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type H58 58mm OD Shafted Encoder

Order code: H58 0800111090…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HA25 Size 25 Shafted Encoder

Order code: HA625 00103100PS…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HA26 Size 25 Integral Coupling Encoder

Order code: HA526 0005A000PS…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HA725 High Resolution Encoder

Order code: HA725 090000001…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HD20 Hazardous Duty Encoder

Order code: HD201 0024401B…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HSD35 Hazardous Duty Encoder

Order code: HSD35 0003K00D2, HSD35 0003K10D2…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HC20 Encoder for Steppers and Servos

Order code: HC20 1000/0020B…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HC25 Size 25 Shafted Encoder

Order code: HC625 36000110PS…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HC25 Size 25 Shafted Encoder

Order code: HC52540961611PS…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HC26 Size 25 Integral Coupling Encoder

Order code: HC526 3600A001PS…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HD20 Heavy Duty Optical Encoder

Order code: HD201 00010010…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HD25 Heavy Duty Optical Encoder

Order code: HD251 00246030…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HD35R Heavy Duty IEC Flange Encoder

Order code: HD35R 10000P0001…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HDN58 Non-Contact Position Sensor

Order code: HDN58 0002023…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HDP18 Non-Contact Position Sensor 

Order code: HDP18T 0256023…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HDP30 Non-Contact Position Sensor

Order code: HDP30T 0090153…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HR25 Size 25 Shafted Encoder

Order code: HR525 00101421…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HR26 Size 25 Integral Coupling Encoder

Order code: HR526 0012AA11PS…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HR26 Size 25 Integral Coupling Encoder

Order code: HS20 01800121G…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HS35R Heavy Duty Optical Encoder

Order code: HS35R 0900K2HD01…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HSD25 Harsh Duty Optical Encoder

Order code: HSD25 025611M202...

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HSD35 Heavy Duty Optical Encoder

Order code: HSD35 0120H1F…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HSD37 Harsh Duty Optical Encoder

Order code: HSD37 0050228202…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HSD38 Harsh Duty Optical Encoder

Order code: HSD38 2000T12D16…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type HSD44 Extreme Heavy Duty Encoder

Order code: HSD44T1024A3A01…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type RIM Tach NexGen HT55 Magnetic Hollow Shaft Encoder

Order code: HT5 0512LJ18C51A…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type  RIM Tach NexGen HT85 Magnetic Hollow Shaft Encoder

Order code: HT8 2048LM702C…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type ISD25 Intrinsically Safe Encoder

Order code: ISD25 00102CK102

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type ISD37 Intrinsically Safe Encoder

Order code: ISD37 4000GEK702

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type ISW38 Drawworks Intrinsically Safe Encoder

Order code: ISW38 12001CC1…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type  M15 Modular Encoder with 1.5" OD

Order code: M15 1000/4164C

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type M53 Modular Encoder with 2.0" OD

Order code: M53 0500/62BC4…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type  M602/M832 Modular Kit Encoder

Order code: M602-1000-3T-UD…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type M9 Modular Encoder with 0.9" OD

Order code: M9 0144/0 D 2.5 2, M9 0144/0 D 1.5 2…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type Qube Series 22 Rotary Encoder

Order code: 22 01922516, 22 01002516…

Bộ mã hóa tương đối – incremental encoder type R45 Bearingless Magnetic Ring Kit Encoder

Order code: R4500601320 …