bk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Cảm biến phát hiện tấm đôi Microsonic bk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Microsonic Vietnam

bk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Microsonic bk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Cảm biến phát hiện tấm đôi Microsonic bk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Microsonic Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Microsonic tại Việt Nam

bk+4/Empf/M12/3BEE/M18 | bộ cảm biến hai tấm thu | phát hiện đáng tin cậy các tờ đơn và tờ kép

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

BHS005U, Cảm biến cảm ứng định mức áp suất Balluff BHS005U, Balluff Vietnam

BHS005U, Balluff BHS005U, Cảm biến cảm ứng định mức áp suất Balluff BHS005U, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BHS005U (BHS B135V-PSD25-S04-003) - Cảm biến cảm ứng định mức áp suất BHS của chúng tôi chịu được áp suất lên đến 500 bar

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660