BIW1-A310-M0750-P1-S115, Cảm biến vị trí Balluff BIW1-A310-M0750-P1-S115, Balluff Vietnam

BIW1-A310-M0750-P1-S115, Balluff BIW1-A310-M0750-P1-S115, Cảm biến vị trí Balluff BIW1-A310-M0750-P1-S115, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BIW000L
BIW1-A310-M0750-P1-S115
Đầu dò vi mô / LVDT Hình trụ - Đầu dò dịch chuyển tuyến tính cảm ứng vi mô, 750mm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline/Zalo: TUẤN 0357.988.660

BIW000L, Cảm biến vị trí Balluff BIW000L, Balluff Vietnam

BIW000L, Balluff BIW000L, Cảm biến vị trí Balluff BIW000L, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BIW000L
BIW1-A310-M0750-P1-S115
Đầu dò vi mô / LVDT Hình trụ - Đầu dò dịch chuyển tuyến tính cảm ứng vi mô, 750mm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline/Zalo: TUẤN 0357.988.660