BIS0130, Đầu đọc Balluff BIS0130, Balluff Vietnam

BIS0130, Balluff BIS0130, Đầu đọc Balluff BIS0130, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BIS0130
BIS VM-341-401-S4
HF read/write heads and antennas (13.56 MHz)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

BIS VM-341-401-S4, Đầu đọc Balluff BIS VM-341-401-S4, Balluff Vietnam

BIS VM-341-401-S4, Balluff BIS VM-341-401-S4, Đầu đọc Balluff BIS VM-341-401-S4, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BIS0130
BIS VM-341-401-S4
HF read/write heads and antennas (13.56 MHz)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660