BHS005U, Cảm biến cảm ứng định mức áp suất Balluff BHS005U, Balluff Vietnam

BHS005U, Balluff BHS005U, Cảm biến cảm ứng định mức áp suất Balluff BHS005U, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BHS005U (BHS B135V-PSD25-S04-003) - Cảm biến cảm ứng định mức áp suất BHS của chúng tôi chịu được áp suất lên đến 500 bar

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

BHS B135V-PSD25-S04-003, Cảm biến cảm ứng định mức áp suất Balluff BHS B135V-PSD25-S04-003, Balluff Vietnam

BHS B135V-PSD25-S04-003, Balluff BHS B135V-PSD25-S04-003, Cảm biến cảm ứng định mức áp suất Balluff BHS B135V-PSD25-S04-003, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BHS005U (BHS B135V-PSD25-S04-003) - Cảm biến cảm ứng định mức áp suất BHS của chúng tôi chịu được áp suất lên đến 500 bar

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660