BARTEC Vietnam - Đèn chiếu sáng BARTEC EVAC301-250HPNA

EVAC301-250HPNA, BARTEC EVAC301-250HPNA, LIGHTING FIXTURES EVAC301-250HPNA, BARTEC Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý BARTEC tại Việt Nam

EVAC301-250HPNA
LIGHTING FIXTURES
EVAC301-250HPNA MARINE GRADE COPPER FREE ALUMINIUM LIGHTING FIXTURE HIGH PRESSURE SODIUM 250W 230 V 50 Hz Ex-d IIC T3 IP66

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

BARTEC Vietnam - Đèn chiếu sáng BARTEC EXL08ESA-3

EXL08ESA-3, BARTEC EXL08ESA-3, LIGHTING FIXTURES EXL08ESA-3, BARTEC Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý BARTEC tại Việt Nam

EXL08ESA-3
LIGHTING FIXTURES
MARINE GRADE COPPER FREE ALUMINIUM EMERGENCY LIGHTING FIXTURE FLUO 8W Ex-d IIB T6 IP66

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660