APEX71137AT0, Bộ định vị Floweserve APEX71137AT0, Floweserve Vietnam

APEX71137AT0, Floweserve APEX71137AT0, Bộ định vị Floweserve APEX71137AT0, Floweserve Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Floweserve tại Việt Nam

Type: APEX71137AT0
Positioners

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

IN5331, Cảm biến kép cảm ứng IFM IN5331, IFM Vietnam

IN5331, IFM IN5331, Cảm biến kép cảm ứng IFM IN5331, IFM Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý IFM tại Việt Nam

Code: IN5331
Description: Inductive dual sensor for valve actuators

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660