5550-411-361, Cảm biến rung Metrix 5550-411-361, Metrix Vietnam

5550-411-361, Metrix 5550-411-361, Cảm biến rung Metrix 5550-411-361, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

5550-411-361 Vibration Sensor
Mechanical Vibration Switch

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

EDS-G512E-4GSFP-T, Switch mạng công nghiệp Moxa EDS-G512E-4GSFP-T, Moxa Vietnam

EDS-G512E-4GSFP-T, Moxa EDS-G512E-4GSFP-T, Switch mạng công nghiệp Moxa EDS-G512E-4GSFP-T, Moxa Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Moxa tại Việt Nam

Model: EDS-G512E-4GSFP-T
Managed full Gigabit Ethernet switch with 8 10/100/1000BaseT(X) ports, and 4 100/1000Base SFP slots, -40°C to 75°C operating temperature

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660