ztrsphv-series-hop-so-stober-vietnam-hop-so-stoeber-viet-nam.png

ZTRSPHV series Stober Vietnam, Stoeber Vietnam, Stober PTC Vietnam, Stoeber Pitesco Vietnam, đại lý Stober Vietnam, dai ly Stoeber Vietnam, phân phối Stoeber Vietnam, phan phoi Stober Vietnam, Motor Stoeber Vietnam, Geared Stoeber Vietnam

Sê-ri ZTRSPHV
Độ chính xác cho các ứng dụng servo điển hình. Đối với bản dịch> 60. Chuông mang hỗ trợ vặn chặt. Bánh răng tích hợp. Tùy chọn với thiết bị nỉ. Bánh răng xoắn ốc. Theo yêu cầu: ổ đĩa góc, gắn động cơ trực tiếp.

Type

Module [mm]

Number of teeth

Max. Permissible acceleration feed force [kN]

Max. Feed speed [m / s]

Linear play [μm]

ZTRS5_PHV933 5 20th 77 0.21 - 0.41 46
ZTRS6_PHV933 6 16-20 61-67 0.2 - 0.49 44-56
ZTRS8_PHV933 8th 15 67 0.25 - 0.49 56
ZTRS8_PHV1033 8th 19th 93 0.42-0.62 70
ZTRS10_PHV1033 10th 15 94 0.41-0.62 69