ztrsphq-series-hop-so-stober-vietnam-hop-so-stoeber-viet-nam.png

ZTRSPHQ series Stober Vietnam, Stoeber Vietnam, Stober PTC Vietnam, Stoeber Pitesco Vietnam, đại lý Stober Vietnam, dai ly Stoeber Vietnam, phân phối Stoeber Vietnam, phan phoi Stober Vietnam, Motor Stoeber Vietnam, Geared Stoeber Vietnam

Sê-ri ZTRSPHQ
Quattro Power thông qua hệ thống bốn hành tinh. Chuông mang vặn chặt. Bánh răng tích hợp. Tùy chọn với thiết bị nỉ. Bánh răng xoắn ốc. Theo yêu cầu: giảm phản ứng dữ dội, ổ đĩa góc, gắn động cơ trực tiếp.

Type

Module [mm]

Number of teeth

Max. Permissible acceleration feed force [kN]

Max. Feed speed [m / s]

Linear play [μm]

ZTRS8_PHQ1032 8th 19th 124-130 0.56 - 1.1 70
ZTRS8_PHQ1033 8th 19th 124-130 0.06 - 0.31 70
ZTRS10_PHQ1032 10th 15 126-159 0.56 - 1 69
ZTRS10_PHQ1033 10th 15 126-159 0.06-0.3 69